TU / e มอบทุนป.โท ให้การยกเว้นค่าเล่าเรียน และสนับสนุนค่าที่พัก ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

Eindhoven University of Technology มหาวิทยาลัยในไอนด์โฮเวน ประเทศเนเธอร์แลนด์ เชิญชวนผู้ที่สนใจรับทุน Amandus H. Lundqvist Scholarship Program ให้กับนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท

Eindhoven University of Technology เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของมนุษยศาสตร์ โดยทำการศึกษาและวิจัยเพื่อให้ผู้เรียนและนักวิทยาศาสตร์ของที่นี่กลายเป็นผู้นำทางความคิดและการออกแบบ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนมูลค่า 15,000 ยูโร (ประมาณ 560,000 บาท) และสนับสนุนค่าที่พักปีละ 5,000 ยูโร (ประมาณ 186,000 บาท) เป็นเวลาสองปีของหลักสูตรปริญญาโท (รวมเป็นเงิน 10,000 ยูโร หรือราวๆ 373,7000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรในระดับปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาจากทุกสัญชาติสามารถสมัครได้ ยกเว้นเนเธอร์แลนด์

-ส่งใบสมัครให้ครบถ้วนก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์

-เป็นนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าร้อยละ 80 ของสเกลสูงสุดในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

-ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์

-ไม่ได้รับทุนการศึกษาเต็มรูปแบบจากองค์กรทุนการศึกษาอื่น

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาอัตโนมัติหากยื่นใบสมัครเรียนในระดับปริญญาโทครบถ้วนก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.tue.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ