ทุน International Study Grants เรียนต่อปริญญาตรี – โท ที่ นิวซีแลนด์ ปี 2022

Manukau Institute of Technology ก่อตั้งขึ้นในปี 1970 เป็นสถาบันเทคโนโลยีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

เพื่อเฟ้นหาและสนับสนุนนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาและก้าวหน้าในสายอาชีพด้านธุรกิจหรือเทคโนโลยีดิจิทัลในต่างประเทศ ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี โท หรือสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาธุรกิจหรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่ MIT นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะได้รับเงินสนับสนุนสูงสุด 5,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 167,000 บาท)

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Manukau Institute of Technology

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนสูงสุด 5,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 167,000 บาท)

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนดซึ่งเปิดสอนในสถาบัน

– ต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ หรือ 25 กรกฎาคม 2022 ในภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ตามลำดับ

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

21 กุมภาพันธ์ หรือ 25 กรกฎาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Manukau Institute of Technology International Study Grants 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ