มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรัฐบาลไทย มอบทุนการศึกษาปริญญาโท รวมกว่า 18 ทุน!!

รัฐบาลไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาในเอเชีย – แปซิฟิค (MAPS) ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนรัฐาลไทยจำนวน 6 ทุน และทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 10-12 ทุน

มูลค่า 570,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาในเอเชีย – แปซิฟิค (MAPS)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาไทยและต่างชาติสามารถสัมครได้

– มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 3.00

– ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 , paper-based TOEFL 550 , internet-based TOEFL  79 , computer-based TOEFL 213 , TU-GET 550 (ผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี)

– สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ต้องแสดงเอกสารคาดว่าจะจบโดยมีวันที่ระบุชัดเจน

– เขียนวัตถุประสงค์และวางแผนการเรียน 500 คำ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครในเว็บไซต์พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งไปยัง MAPS Administration Office.

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2018

 

เพิ่มเติม:

maps-tu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ