ฝึกทักษะอังกฤษ วิธีการกล่าวคำว่า “No” ปฏิเสธแบบสุภาพ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่างๆ

หากคุณต้องตกอยู่สถานการณ์ที่ต้องปฏิเสธใครซักคนด้วยภาษาอังกฤษ...

March 15, 2018 5 Mins Read
95 Views