เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนวิจัยจาก Marie Skłodowska-Curie Actions ประเทศเบลเยียม

เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนวิจัย! โครงการวิจัย Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนวิจัยประเภท Individual Fellowships ในปี 2562

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าที่พัก ค่าเดินทาง และทุนทำวิจัย สามารถอ่านรายละเอียดการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนทำวิจัยสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์การวิจัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีประสบการณ์การวิจัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ปี

2. ไม่จำกัดเชื้อชาติ

3. ไม่จำกัดขอบเขตการวิจัย

 

วิธีการสมัคร:

ส่ง research proposal และ CV ของผู้สมัคร เพื่อขอรับทุนได้ที่ ec.europa.eu

 

ปิดรับสมัคร:

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 17:00 น. ของเมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยียม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

European Union in Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ