ด่วน!! ทุนอาสาสมัคร EVS เพื่อทำงานร่วมกับองค์กรที่โปรตุเกส 6 เดือน (หมดเขต 25 เม.ย.นี้)

เปิดรับสมัครเยาวชนอายุไม่เกิย 30 ปี เพื่อรับทุนโครงการอาสาสมัคร EVS โครงการที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้ทำงานร่วมกับองค์กรที่โปรตุเกสเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 20 กุมภาพันธ์ 2563

โดยโครงการจะมีทุนสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และจะมีค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายวีซ่า ค่าโดยสารไปกลับกรุงเทพ-โปรตุเกส, ค่าอาหารและที่พัก รวมทั้งเงิน Pocket Money (เดือนละ 150 ยูโร) ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่ประเทศโปรตุเกส

หลังจากได้รับคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วมโดยส่งเอกสาร (สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน, สำเนาพาสต์ปอร์ต จ่ายค่าลงทะเบียน (ไม่ได้รับคืน) เพื่อยืนยันและแสดงความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมกิจกรรม (เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกที่ไม่สมเหตุสมผลขึ้นบ่อยครั้ง)

โครงการไม่ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาหารว่าง แอลกอฮอล์ ของที่ระลึก และอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม:

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบ

– ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท ยืนยันหลังจากได้รับการคัดเลือก (ไม่ได้รับคืน)

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องสำรองจ่าย

– ค่าวีซ่า > นำหลักฐานการจ่ายเงิน, ใบเสร็จรับเงินค่าวีซ่า, สำเนาหน้าวีซ่า เพื่อรับค่าวีซ่าคืนหลังเข้าร่วมกิจกรรม

(ในกรณีที่ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากได้รับการคัดเลือก หรือไม่สามารถเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องสำรองจ่ายทั้งหมด)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นสมาชิก VSA

2. อายุไม่เกิน 30 ปี

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับปานกลาง-ดี

4. มีความสนใจในกิจกรรมอาสาสมัครระหว่างประเทศ

5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนจบโครงการ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัคร ส่งมาที่ [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

25 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.volunteerspirit.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ