Marine Camp ครั้งที่ 39 ชวนน้องม.ปลายมาร่วมสำรวจโลกใต้ทะเล ที่น้องๆ อาจยังไม่เคยได้สัมผัส!!

กลับมาอีกครั้ง! กับค่ายที่จะชวนน้องๆ ไปเปิดโลกใต้ทะเล ค้นพบความสวยงามของธรรมชาติ และได้ความรู้กลับบ้านอย่างสนุกสนาน!

Marine Camp หรือ “ค่ายอบรมวิทยาศาสตร์ทางทะเล” จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2523 โดยชมรมพิทักษ์ทะเล ซึ่งดำเนินงานโดยนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับท้องทะเลให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมุ่งเน้นปูพื้นฐานในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ซึ่งค่ายนี้เป็นค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นต้นฉบับของค่ายอนุรักษ์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ปัจจุบันโครงการนี้ได้จัดสืบเนื่องมากว่า 30 ปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของทะเล และตระหนักถึงสภาพปัญหาของทะเลไทยในปัจจุบัน

 

 

คุณสมบัติ:

น้องๆ ระดับชั้นม.ปลาย

 

จำนวนที่เปิดรับ:

32 คน

 

ค่าสมัคร:

900 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้รอประกาศรายชื่อก่อน)

 

ปิดรับสมัคร:

20 มีนาคม 2019

 

วันที่จัดกิจกรรม:

24 – 28 พฤษภาคม 2019 (ค้างคืน)

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

 

กิจกรรมนี้จัดโดย:

ชมรมพิทักษ์ทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เฟซบุ๊คของกิจกรรม

ใบสมัครออนไลน์

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ