กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 14 อัตรา เริ่ม 25 พ.ย. – 9 ธ.ค. นี้

กลับมาอีกครั้งกับโอกาสร่วมงานในหน่วยงานราชการ สำหรับใครที่รอโอกาสนี้อยู่มาทางนี้!

กรมเจ้าท่าประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) จำนวนทั้งสิ้น14 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. เจ้าพนักงานธุรการ

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา

 

2. เจ้าพนักงานขนส่ง

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา

 

3. กะลาสี

– อัตราเงินเดือน 10,430 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

4. สหโภชน์

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาคหกรรม สาขาอาหารและโภชนาการ

 

5. นายท้ายเรือกลชายทะเล

– อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินระหว่างประเทศ)

 

6. เจ้าพนักงานสื่อสาร

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม

 

7. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเอตร์ธุรกิจ หรือประเภทวิชาเท๕โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

 

8. นายช่างโยธา

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาโยธา ก่อสร้าง สำรวจ

 

9. นายช่างไฟฟ้า

– อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

10. นักจัดการงานทั่วไป

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 

11. นิติกร

– อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

– คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ