ชวนร่วม : โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (JSTP) รุ่นที่ 23

มาแล้ว! กิจกรรมดีๆ ที่สนับสนุนเยาวชนไทยให้ก้าวไปบนเส้นทางของนักวิจัยได้อย่างเต็มที่พร้อมพัฒนาศักยภาพไปพร้อมๆ กัน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 23 ประจำปี 2563

 

 

คุณสมบัติ:

น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.ต้น-ม.ปลาย) ที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา

 

จำนวนที่เปิดรับ:

ไม่ระบุ

 

ค่าสมัคร:

ฟรี

 

โอกาสที่จะได้รับ:

– เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองด้านวิทยาศาสตร์ การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

– สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 5,000 – 10,000 บาท/โครงงาน

– มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ (Mentor) คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

– มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก โดยไม่ผูกพันการรับทุน

– สิทธิพิเศษต่างๆ เช่นรับข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเข้าร่วมกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

 

 

หมดเขตรับสมัคร:

29 พฤศจิกายน 2019

 

วันที่จัดกิจกรรม:

เดือนเมษายน ปี 2020 – เดือนมีนาคม ปี 2021 (มีทั้งกิจกรรมค้างคืนและไม่ค้างคืน)

 

สถานที่จัดกิจกรรม:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

 

วิธีสมัคร:

ใบสมัครสำหรับน้องๆ นักเรียนม.ต้น

ใบสมัครสำหรับน้องๆ นักเรียนม.ปลาย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์กิจกรรม

เฟซบุ๊กกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ