ประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 6 แสนบาท

มาเปิดโอกาสให้ตัวเองเป็นผู้พิชิต พร้อมลุ้นรางวัลทุนการศึกษาครั้งใหญ่กับการประกวดที่เปิดโอกาสให้วัยเรียนได้แสดงความคิดเห้นอย่างเต็มที่!

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญระถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นของ ธ.ก.ส. ประจำปี 2562 “นักออม Gen ใหม่ ก้าวไกลสู่ A-School” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทัศนศึกษา

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน:

– ระดับประถมศึกษา ผู้แข่งขันต้องเรียนอยู่ ไม่เกินชั้น ป.6

– ระดับมัธยมศึกษา ผู้แข่งขันต้องเรียนอยู่ ไม่เกินชั้น ม.6

 

*หมายเหตุ:

– 1 โรงเรียนสามารถเลือกส่งได้ทั้งระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา

– สําหรับโรงเรียนขยายโอกาส เลือกแข่งได้ระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น โดยพิจารณาจากระดับชั้นการศึกษา (ภายใน 10 ธ.ค. 2562)

 

การสมัคร:

– สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 ธันวาคม 2562

– สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทาง LINE Official: BAAC Family

 

รางวัลการประกวด:

ระดับฝ่ายภาค

– รางวัลชนะเลิศระดับฝ่ายภาค ระดับประถมและมัธยม ระดับละ 10 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

– รางวัลชมเชยระดับฝ่ายภาค ระดับประถมและมัธยม ระดับละ 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รอบชิงชนะเลิศ

– รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ระดับประถมและมัธยม ระดับละ 1 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทัศนศึกษา

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ระดับประถมและมัธยม ระดับละ 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทัศนศึกษา

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ระดับประถมและมัธยม ระดับละ 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายทัศนศึกษา

 

ติดต่อสอบถาม:

– หมายเลข 0 2555 0555

www.facebook.com/BAACSCHOOLBANK

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ