ทุนวิจัยหัวข้อ ‘เอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ สำหรับป.โท และป.เอก ที่ NUS สิงคโปร์

สถาบันวิจัยเอเชีย (ARI) ร่วมกับมหาวิทยาลัย National University of Singapore (NUS) แจกทุนให้นักศึกษาที่กำลังเรียนในสายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ทุนดังกล่าวคือทุน Asian Graduate Student Fellowship สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกโดยเฉพาะ ติดตามรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– เงินค่าครองชีพจำนวน 500 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 10,000 บาท)

– ที่พักตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

– เข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดใน NUS และสถาบันที่เกี่ยวข้อง

– เข้าร่วมการสัมมนากับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักศึกษาที่เป็นพลเมืองของประเทศในเอเชีย ที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาโท หรือปริญญาเอกแบบเต็มเวลาที่ NUS ในด้านคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

 

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ:

6 สัปดาห์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

– แสดงหัวข้องานวิจัยเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

– มีจดหมายรับรองจากหัวหน้างานวิจัย

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารการสมัครไปยังอีเมล aritm@nus.edu.sg  (Ms Tay Minghua)

 

ปิดรับสมัคร:

20 ธันวาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ari.nus.edu.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ