ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี จาก Maryville College สหรัฐอเมริกา

Maryville College วิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี

ใครอยากเรียนต่อที่สหรัฐฯ ห้ามพลาด!!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนเป็นรายปีจนจบหลักสูตรการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนปี 1 และจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีสัญชาติอเมริกัน

2. สมัครเข้าเรียนภายในวันที่ 1 มีนาคม

3. มีผลการเรียนโดดเด่น

4. มีแผนการเรียนต่อที่ชัดเจน

5. มีความเป็นผู้นำ

6. มีทักษะด้านการจัดการและการติดต่อสื่อสารที่ดี

7. ต้องพักในหอที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สมัครเรียนปี 1 จะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติ สมัครเรียนที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.maryvillecollege.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ