Masdar Institute of Science and Technology มอบทุนเต็มจำนวนเรียนฟรี ป.โท ป.เอก

สวัสดีครับ วันนี้ ScholarShip.in.th พาทุนการศึกษาจากแถบตะวันออกกลาง อย่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ UAE ที่ทุกคนรู้จักกันดีมาฝากครับ

 

ทุนนี้มอบให้โดยสถาบัน Masdar Institute of Science and Technology สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง มาดูรายละเอียดทุนกันเลยครับ

ทางสถาบันกำลังเปิดตำแหน่งปริญญาโท และปริญญาเอก ให้แก่นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในสาขาด้านเลนส์ และอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายชื่อสาขาวิชาดังต่อไปนี้ครับ

 

masdar-institute

 

– Silicon photonics and integrated optics
– Electronic-photonic integrated circuits
– Optical sensors
– Chalcogenide glass-based infrared light emitting devices
– Thin film SiGe solar cells
– Chalcogenide glass-based infrared light emitting devices

 

สำหรับผู้ที่ได้รับทุน จะได้รับทุนสนับสนุนทางด้านการศึกษาเป็นเวลา 2 ปีสำหรับระดับปริญญาโท และเป็นเวลา 4 ปี สำหรับระดับปริญญาเอก ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกเรียน

และที่น่ายินดีก็คือ ทุนนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียน การทำวิจัย ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และค่าประกันสุขภาพ

 

masdar-institute2

 

เรามาดูคุณสมบัติของผู้สมัครที่ทางสถาบัน MIST กำหนดไว้กันนะครับ
– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– กรณีสมัครทุนปริญญาเอก ต้องจบปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ไม่กำหนดผลคะแนนสอบ GRE แต่ถ้ามีคะแนนสอบ 700 ขึ้นไปจะดีมาก
– ผลการสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำ IELTS 6.5
– เรียงความ 1-2 หน้ากระดาษ แสดงจุดมุ่งหมายในการเรียน
– เอกสารเป้าหมายการวิจัย (สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาเอก)

 

ขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครต้องสมัครผ่านทางออนไลน์ โดยสามารถเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://nanophotonics.labs.masdar.ac.ae/openings.htm

หลังจากนั้นจะได้รับการตอบรับการสมัครภายในเวลาประมาณหนึ่งเดือน หลังจากการยื่นสมัครครับ ถ้าใครผ่านก็รอเช็คอีเมล์ได้เลย

 

การสมัครทุนนี้จะปิดรับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 แต่ทางสถาบันแนะนำให้ผู้สมัครรีบสมัครตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้มีเวลาเตรียมตัวโดยเฉพาะการทำวีซ่าที่ต้องใช้เวลาสักหน่อยน่ะครับ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ