ทุน Massey University เรียนต่อสูงกว่าปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ ปี 2021 มูลค่ากว่า 328,000 บาท

Massey University ก่อตั้งในปี 1927 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ขึ้นชื่อในเรื่องของงานวิจัย มีวิทยาเขตใน Palmerston North, Wellington และ Albany ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 3,000 คนจากกว่า 100 ประเทศ

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องการการสนับสนุนทางด้านการเงิน ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งทุนการศึกษา International Postgraduate Excellence Scholarships ขึ้นมา

ทุนนี้จะมอบให้กับผู้สมัครที่ลงทะเบียนในหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่ Massey University ปีการศึกษา 2022 – 2023

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Massey

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : สูงกว่าปริญญาตรี

รูปแบบทุน : เงินสนับสนุนจำนวน 10,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 328,000 บาท) ให้กับผู้สมัครที่ได้รับเลือก

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับใบสมัครจากนักศึกษาทุกเชื้อชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรี ที่เปิดสอนในสถาบัน

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่จ่ายค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนสำหรับหลักสูตรเต็มเวลาแล้ว

– ได้รับการยื่นข้อเสนอรับเข้าศึกษา

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Massey University International Postgraduate Excellence Scholarships 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ