25 ทุนปริญญาโท เรียนต่อที่ Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปี 2018

ทุนการศึกษา Utrecht Excellence Scholarship มอบให้แก่นักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนที่ Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในระดับปริญญาโท สาขาที่มหาวิทยาลัยเสนอมอบทุนการศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวนทุนการศึกษาที่จัดมอบประมาณ 20-25 ทุน มอบในส่วนค่าเรียนหรือค่าครองชีพมากกว่า 11,000 ยูโร (ประมาณ 423,000 บาท) แต่เนื่องจากไม่ได้เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่นักศึกษาต้องมีเงินทุนสำรองสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และจะได้รับทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาของหลักสูตร ซึ่งขึ้นอยู่กับหลักสูตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาที่มหาวิทยาลัยจัดมอบทุน ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-อยู่ในอันดับท็อป 10% ในระดับชั้นการศึกษา

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากภายนอกประเทศเนเธอร์แลนด์

-สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ เริ่มในวันที่ 1 กันยายน 2561

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อต้องสมัครก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ แต่ในบางกรณีอาจต้องสมัครก่อนวันที่ 1 ธันวาคม ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uu.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ