เยาวชนไทยห้ามพลาด!! YSEALI STEM Education Regional Workshop ฟรีตลอดโครงการ

มูลนิธิ Asia Foundationประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ YSEALI STEM Education Regional Workshop ที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศกัมพูชา เวิร์คช็อปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ STEM จัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2018

STEM เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หมายถึงองค์ความรู้ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิต และการทำงาน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18-25 ปี

-เป็นประชากรที่อยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

-เป็นสมาชิกของ YSEALI (สามารถลงทะเบียนได้ที่ yseali.state.gov )

-สามารถพูด และอ่านภาษอังกฤษได้

-มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับ STEM

-สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่จัดโครงการ

-หนังสือเดินทางอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันที่เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง www.emailmeform.com

 

ปิดรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

asiafoundation.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ