ทุนปริญญาโทจากกระทรวงศึกษาฯ เบลเยียมกว่า 300,000 บาท ที่ 11 มหาลัยชื่อดัง!

ทุนการศึกษาจากประเทศเบลเยียมเปิดรับสมัครแล้ว!! นั่นก็คือทุน Master Mind Scholarship ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโทจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งเบลเยียม เพื่อศึกษาต่อที่เขต Flanders และนคร Brussels

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนต่อได้ในหลากหลายสาขาวิชาที่ 11 สถาบันการศึกษาชื่อดังที่เข้าร่วม ทุนดีๆ แบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะ! ไปดูรายละเอียดกัน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ยกเว้นค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา

– เงินสนับสนุนสูงสุด €8,200 (ราว 300,000 บาท) ครอบคลุมได้ทั้งค่าประกันสุขภาพ, ค่าที่พัก และค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในทุกสาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาระดับสูงของ Flemish ยกเว้น 3 หลักสูตร ดังนี้

– Preparatory programmes

– Bridging programmes

– Distance learning

 

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม:

KU Leuven

– University of Antwerp

– Ghent University

– Hasselt University

– Vrije Universiteit Brussel

– AP University of Applied Sciences and Arts

– Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts

– HOGENT University of Applied Sciences and Arts

– KdG University of Applied Sciences and Arts

– LUCA School of Arts

– PXL University of Applied Sciences and Arts

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร

– จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

– สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท ที่สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม

– ผู้สมัครควรมีความสามารถ และมีผลการเรียนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.5 (เต็ม 4.0) ขึ้นไป

– มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยม เช่น IELTS 7.0 ขึ้นไป หรือ TOEFL 94 ขึ้นไป หรือระดับ C1 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

– นักเรียนที่สมัครหลักสูตรปริญญาโทสาขา Arts ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างน้อย IELTS 6.5 ขึ้นไป หรือ TOEFL 90 ขึ้นไปหรือระดับ B2 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV/Resume

– รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน

– หลักฐานผลคะแนนภาษาอังกฤษ

– Letter of motivation

– Letters of recommendation จำนวน 2 ฉบับ

– ประกาศนียบัตรผลงานที่เคยได้รับ (ต้องแนบคำแปลเป็นภาษา Dutch, French, German หรือ English ที่ได้รับการรับรอง)

 

วิธีการสมัคร:

ตรวจสอบวิธีการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2021 (เวลาเที่ยงคืน ตาม GMT+1)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

studyinflanders

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ