MBA CMU 2021 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ก.พ. 64

 

สำหรับใครที่กำลังศึกษาข้อมูลและหาหลักสูตรเหมาะๆ ในการเรียนต่อในสาขาบริหารธุรกิจ นี่คืออีกหนึ่งหลักสูตรที่เราอยากจะแนะนำ!!

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

โดยในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และทักษะด้านการบริหารธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะความเป็นผู้ประกอบการภายใต้สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความเสี่ยง โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักธุรกิจที่มีประสบการณ์

 

 

คุณสมบัติ:

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

 

เกณฑ์การคัดเลือก:

คัดเลือกตามผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี ผลการสอบข้อเขียน และผลการสอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียดหลักสูตร:

เป็นหลักสูตรนอกเวลาราชการ จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ใช้ระยะเวลาตลอดการศึกษา 4 ภาคเรียน หรือราวๆ 2 ปี

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

20 กุมภาพันธ์ 2564

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

Master of Business Administration CMU – MBA

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ