ประกวดสโลแกน “OMBUDSMAN AWARDS” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 80,000 บาท

เพราะคุณเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ด้วยการนำเสนอแนวคิดผ่านการประกวดที่จะทำให้ทั่วประเทศรู้ว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ในมุมมองของคุณนั้น เป็นอย่างไร?

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสโลแกน “OMBUDSMAN AWARDS” ในแนวคิด “ผู้ตรวจการแผ่นดิน (OMBUDSMAN) องค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

 

หมายเหตุ:

– การสมัครเข้าร่วมการประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน

– ผู้สมัครสามารถมีชื่ออยู่ได้แค่เพียง 1 ทีมเท่านั้น

– ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ทีมละ 1 ผลงาน

 

 

กำหนดระยะเวลา:

– เปิดรับสมัครส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 2 – 15 พฤศจิกายน 2563

– คัดเลือกผลงานในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

– ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 30 ทีม ผ่านทางเฟซบุ๊ก Ombudsman Awards โดยผลงานสโลแกนที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนับตั้งแต่วันประกาศผลรางวัล

– ประกาศผลรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

เกณฑ์การให้คะแนน:

ผลงานการประกวดสโลแกนที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเนื้อหาที่คิดขึ้นมาใหม่ และยังไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้

– การตอบโจทย์ที่สื่อสารถึงองค์กรได้อย่างชัดเจน

– การใช้หลักภาษาที่เหมาะสม

– การใช้ภาษาที่สร้างสรรค์ และชวนติดตาม

– มีแนวคิดการนำเสนอที่น่าสนใจ

 

รางวัลการประกวด:

รางวัลสุดยอดนักสร้างสรรค์สโลแกน

– โล่รางวัล Ombudsman Awards

– เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

– โล่รางวัล Ombudsman Awards

– เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

– โล่รางวัล Ombudsman Awards

– เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

รางวัลชมเชยจำนวน 5 รางวัล

– เงินรางวัล 5,000 บาทและเกียรติบัตร

 

ติดต่อสอบถาม:

– Facebook : Ombudsman Awards

– Facebook : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

– Email : ombudsmanawards@gmail.com

– โทร. 095 405 4067

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ