ทุนป.โทมูลค่า 494,000 บาท จาก Ferrier Research Institute ประเทศนิวซีแลนด์

สถาบันวิจัย Ferrier ที่ Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ จัดมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยสนับสนุนในส่วนของค่าเล่าเรียนมูลค่า 15,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 494,000 บาท

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า 15,000 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 494,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในสาขา Biochemistry, Biomedical Science, Pharmacy และ Pharmacology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ และไม่ถือสัญชาตินิวซีแลนด์

– ผู้สมัครต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงของหลักสูตร สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-หลักฐานการศึกษาที่สมบูรณ์

-ใบปริญญาบัตร

-CV

-จดหมายแนะนำตัว

-เอกสารรับรองจากผู้อ้างอิง

 

วิธีการสมัคร:

แบบฟอร์มใบสมัคร

-ส่งใบสมัครได้ที่อีเมล Simon.Hinkley@vuw.ac.nz

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.victoria.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ