ทุนป.โท การศึกษาด้านกฎหมาย เรียนต่อที่ WU Executive Academy ประเทศออสเตรีย

WU Executive Academy ประเทศออสเตรีย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านกฎหมาย (European Business Law) โดยทุนนี้นักศึกษาจากทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียนสูงสุดถึง 25 %

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านกฎหมาย (European Business Law) หรือ ปริญญาโทการศึกษาด้านกฎหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาจากทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

-มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา

-มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นใบสมัครควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ และอธิบายสถานะทางการเงินของคุณสั้นๆ ประมาณ 350 คำ

 

ปิดรับสมัคร:

-ปริญญาโทการศึกษาด้านกฎหมาย หมดเขต 30 มิถุนายน 2018

-ปริญญาโท ด้านกฎหมาย (European Business Law) 30 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.executiveacademy.at

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ