“ยุวศิลปินไทย 2561:Young Thai Artist Award 2018” ชิงถ้วยพระราชทาน รางวัลเงินสด และทัศนศึกษาต่างประเทศ

มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “ยุวศิลปินไทย 2561 : Young Thai Artist Award 2018” ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด และทัศนศึกษาชมผลงานศิลปะในต่างประเทศ

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

เยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี

 

สาขาการประกวด

-สาขาศิลปะ 2 มิติ

-สาขาศิลปะ 3 มิติ

-สาขาการประพันธ์ดนตรี

-สาขาภาพถ่าย

-สาขาภาพยนตร์

-สาขาวรรณกรรม

 

กำหนดระยะเวลา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561 (จะแตกต่างกันตามสาขาการประกวด)

-สาขาศิลปะ 2 มิติ : ส่งผลงานวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2561

-สาขาศิลปะ 3 มิติ : ส่งผลงานวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561

-สาขาการประพันธ์ดนตรี : ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 29 มิถุนายน 2561

-สาขาภาพถ่าย : ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2561

-สาขาภาพยนตร์ : ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561

-สาขาวรรณกรรม : ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 0 2586 2042

www.facebook.com/YoungThaiArtistAward

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ