ด่วน!! ทุนโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ บินฟรี พักฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถานทูตสหรัฐฯ เปิดรับสมัครเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาด้าน Civic Engagement, Environmental Issues & Natural Resource Management, และ Social Entrepreneurship & Economic Development เป็นเวลา 5 สัปดาห์ โดยทุนของรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative #YSEALI

ช่วงระยะเวลาเดินทางอยู่ระหว่างปลายเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2561

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ (ทุนนี้ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการแล้ว)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

ด้าน Civic Engagement 5 ทุน

ด้าน Environmental Issues & Natural Resource Management 5 ทุน

ด้าน Social Entrepreneurship & Economic Development 5 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี

-สัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย

-กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเป็นผู้จบการศึกษามาไม่เกิน 4 ปี

-มีทักษะการอ่าน การเขียน และพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

-ไม่เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตให้พักอาศัยในสหรัฐอเมริกา

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครตามหัวข้อที่สนใจได้ดังนี้

หัวข้อ Civic Engagement: https://goo.gl/forms/CJPaEsDnSY2mPAOk1

หัวข้อ Environmental Issues and Natural Resource Management: https://goo.gl/forms/3Gp5SU3ie47aajc53

หัวข้อ Social Entrepreneurship and Economic Development: https://goo.gl/forms/4Sb3p6PtXzJoyEu33

 

ปิดรับสมัคร:

-ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ทีี่ 27 พฤษภาคม 2561 ก่อนเวลา 23:59 น.

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์กลางเดือนมิถุนายน 2561

-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประมาณเดือนสิงหาคม 2561 ทางเพจ International Exchange Alumni Thailand

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

th.usembassy.gov หรือสอบถามข้อมูลทางอีเมล อีเมล [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ