ทุนเรียนต่อปริญญาโท เภสัชศาสตร์ ที่ Griffith University ประเทศออสเตรเลีย

Griffith University มอบทุน Master of Pharmacy Scholarship ให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนต่อสาขาเภสัชศาสตร์ที่ประเทศออสเตรเลีย

รายละเอียดทุนการศึกษามีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า $30,000 หรือประมาณ 913,000 บาท (แบ่งจ่าย 6 ครั้ง ครั้งละ $5,000 ตลอดระยะเวลาหลักสูตร 2 ปี)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนด คลิกที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– วุฒิการศึกษา

– สำเนาทรานสคริปต์

– คะแนน TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สมัครเรียนในหลักสูตรที่กำหนดจะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติและไม่มีใบสมัครแยก ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

griffith.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ