ทุนการศึกษาปริญญาโท สาขาธุรกิจ การเงิน การลงทุน ประเทศฝรั่งเศส ปี 2017

สถาบันบริหารธุรกิจ IESEG เป็นโรงเรียนธุรกิจหลังจบการศึกษา ในประเทศฝรั่งเศส และยังเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย Catholique de Lille ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสในแง่ของประชากรนักศึกษาและเงินทุนบริจาคสนับสนุน

ในครั้งนี้ ทางสถาบันได้เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การลงทุนและตลาดลงทุน ซึ่งมีให้สำหรับผู้สมัครจากทั่วโลก เป้าหมายของทุนการศึกษาคือการผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ มากด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้นำมืออาชีพระดับชาติ

 

ทุนการศึกษา:

มีทุนการศึกษาจำนวนมาก ทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมการยกเว้นค่าเล่าเรียน10%- 50% สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา investment banking and capital market (การธนาคารเพื่อการลงทุนและตลาดทุน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ

– มีผลการเรียนและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยจะต้องได้คะแนนIELTS 6.5, TOEFL IBT 85, TOEIC 800, หรือผลจากข้อสอบของ Cambridge Exam

– ผู้สมัครที่มีคะแนน 6.0 IELTS อาจได้รับสิทธิ์หลังผ่านการสัมภาษณ์กับสำนักงานในต่างประเทศ

– ผู้สมัครที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรือเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วสองปีจะได้รับการยกเว้น

– ส่วนผู้สมัครรายอื่นๆจะได้รับการพิจารณาไปตามกรณีต่างๆ

-ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามมีชั้นเรียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งจะเป็นวิชาเลือกที่ไม่บังคับ

– รับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

 

กำหนดรับสมัคร:

30 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ