คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์ : คอร์สเรียนสำหรับผู้ที่สนใจตั้งแต่พื้นฐาน เรียนฟรี!

อย่างที่รู้กันว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่เทคโนโลยีการผลิตคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก ในปัจจุบัน รายวิชานี้ยังเป็นที่สนใจในหมู่แวดวงตลาดงานเนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

ผู้ที่สนใจอยากลองเริ่มเรียนในสายวิชานี้ตั้งแต่พื้นฐาน วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ดีๆ ที่นอกจากจะเรียนง่าย เข้าใจง่าย ออกแบบตารางเรียนได้เองแล้ว ยังฟรี! บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC มาฝาก

 

 

คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์ (Mathematics for Computer):

บทเรียนนี้จะสอนความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบจำนวน ระบบเลขฐาน การแทนค่าและหลักการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์ เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พีชคณิตบูลีนและวงจรลอจิก พีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์ และทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– บอกความหมายและความสำคัญของคณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์

– อธิบายหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

– ยกตัวอย่างการนำคณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

– วิเคราะห์และออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องคณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม

– สร้างเกณฑ์สำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการความรู้เรื่องคณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์กับสถานการณ์ปัจจุบันของปัญหา

 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมี :

คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 

การวัดผล:

ผู้เรียนจะได้รับผลการเรียนว่าผ่าน โดยต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 82 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 100 คะแนนในรายวิชา จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดการเก็บคะแนนดังต่อไปนี้

– คะแนนเก็บสะสมแต้มการผ่านการเรียนรู้ หรือ RC (route-check) มีจำนวน 37 จุด จะคิดเป็น 10% ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน

– คะแนนการบ้านท้ายบทเรียน มีจำนวน 9 ครั้ง จะคิดเป็น 20% ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน

– คะแนนสอบปลายภาค มีจำนวน 45 ข้อ จะคิดเป็น 70% ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ