ทุน University of Gothenburg เรียนต่อปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ที่สวีเดน ปี 2022

University of Gothenburg เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก ได้รับการยอมรับในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการศึกษา ทั้งยังมีแผนการพัฒนาที่เสริมสร้างศักยภาพ

เพื่อช่วยพัฒนาเหล่าบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ที่ยอดเยี่ยม ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2022

ทุนนี้จะมอบให้กับหลักสูตรปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ โดยจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา พร้อมรับเงินเดือนภายใต้ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Gothenburg

สาขาที่กำหนด : คณิตศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา พร้อมรับเงินเดือนภายใต้ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย

จำนวนทุน : 3 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสถาบัน

– ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี 4 ปี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนที่จะถึงเวลาที่ได้รับทุน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

25 กุมภาพันธ์ 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Mathematics International PhD Student Positions 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ