Max Planck Institute ร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัยชั้นนำ มอบทุนการศึกษาสำหรับทำวิจัยในประเทศเยอรมนี

  ทุนการศึกษาต่อไปมาจากประเทศเยอรมนีครับผม...