ทุนเต็มจำนวน / บางส่วน Global School of Business Management เรียนต่อ MBA ใน 4 ประเทศ ปี 2022

Global School of Business Management เป็นศูนย์การเรียนรู้ในเครือของ Swiss School of Management Swiss School of Management ได้รับการยอมรับในมาตรฐานทางวิชาการ ทั้งยังได้รับการรับรองโดย Council for Higher Education Accreditation CHEA และ International Accreditation Council for Business Education IACBE นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่างมาก

เพื่อช่วยสนับสนุนนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในสาย MBA แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุนการศึกษา MBA international awards สำหรับปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้จะมอบค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรปริญญาโท โดยเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจากทุกเชื้อชาติให้สมัครได้ แบ่งออกเป็นทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วนโดยจะพิจารณาไปตามศักยภาพของผู้สมัคร

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Global School of Business Management

สาขาที่กำหนด : MBA

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รูปแบบทุน : สนับสนุนค่าทุนเต็มจำนวนหรือทุนบางส่วนที่จะครอบคลุมค่าเทอม อุปกรณ์การเรียน อาหารและที่พักระหว่างทัวร์ต่างประเทศ

– จำนวนทุน : 1 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตร MBA ที่เปิดสอนในสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับหลักสูตร MBA

– ต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีทั้งการพูดและการเขียน

– หากมีประสบการณ์การทำงานในสาย MBA มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สำหรับหลักสูตร Executive MBA

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เทียบเท่า

– ต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีทั้งการพูดและการเขียน

– จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 พฤศจิกายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

MBA international awards 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ