ทุนปริญญาโทหลักสูตร Management MBA เรียนต่อที่ Alfred Ford School ประเทศเบลเยียม

AFSM จัดมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโท MBA ซึ่งเป็นทุนในรูปแบบของส่วนลดค่าเล่าเรียน ศึกษาต่อที่ Alfred Ford School of Management MBA ที่ประเทศเบลเยียม

รายละเอียดของทุนมีดังนี้ค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด 1,000 ยูโรต่อนักเรียนหนึ่งคน (ประมาณ 38,000 บาท) ทุนการศึกษานี้มีจำกัด ดังนั้นจึงพิจารณาคุณสมบัติจากสถานะทางการเงินและคุณความดี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในคณะบริหารธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครทุนนี้ได้

-นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาอาจมีสิทธิ์ได้รับความสนใจในการพิจารณาทุนนี้ ซึ่งพิจารณาจากความต้องการทางการเงินเป็นเกณฑ์หลัก ความสำเร็จทางวิชาการ และวิชาชีพ รวมถึงคุณความดีของผู้สมัคร ซึ่งสามารถระบุในเรียงความในแบบฟอร์มการสมัครทุน

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความคล่องแคล่วในการพูดและการเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้การทำงานหรือการเรียนในสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ยอมรับได้ หรือแนบใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษจากสถาบันหรือโครงการที่ได้รับการยอมรับ เช่น คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 600 หรือคะแนนอื่นที่เทียบเท่า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-หลักฐานการให้เงินเดือน (สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือจดหมายจากนายจ้างของคุณ)

-รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

-หากในช่วงปีที่ผ่านมามีเหตุขัดข้องหรือเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น ให้รวบรวมเอกสารส่งด้วย เช่น สนับสนุนการศึกษาของผู้ที่อยู่ในความอุปการะ การรักษาทางการแพทย์ การล้มละลาย เป็นต้น

-ส่งสำเนาเอกสารเหล่านี้ผ่านทางอีเมลไปที่ผู้ดูแลส่วนตัวของนักเรียน หรือทางอีเมล studentcare-at-aford.be

 

วิธีการสมัคร:

แบบฟอร์มการสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

26 กุมภาพันธ์ 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

aford.be

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ