เปิดรับสมัครเยาวชนไทย เข้าร่วมงานเวิร์กช็อปกับ YSEALI จัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม

วันนี้เรามีกิจกรรมดีๆ จาก YSEALI มาฝากกันค่ะ ภายใต้งาน YSEALI Regional Workshop: Protecting the Mekong Delta Environment ที่ประเทศเวียดนาม ซึ่ง ณ ตอนนี้กำลังเปิดรับเยาวชนไทยที่สนใจร่วมงาน

Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) เป็นการทูตสาธารณะของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ที่ออกแบบมาเพื่อบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระดับภูมิภาค

 

 

คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก:

-เป็นสมาชิก YSEALI โดยสามารถเข้าร่วมได้ที่ https://asean.usmission.gov/yseali/

-มีอายุระหว่าง 18 และ 25 ปี ในขณะที่ลงสมัคร

-เป็นพลเมืองอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งดังต่อไปนี้ Brunei, Burma, Cambodia, Indonesia, Laos,
Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, หรือ Vietnam

-อาศัยอยู่ในประเทศดังต่อไปนี้ Brunei, Burma, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand หรือ Vietnam

-เป็นนักศึกษาปริญญาตรีแบบเต็มเวลา หรือจบการศึกษาในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาจากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ

-มีความชำนาญในทักษะการอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษ

-แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติและศักยภาพในการเป็นผู้นำที่ดีในมหาวิทยาลัย สถานที่ทำงาน หรือชุมชนของตนเอง

-แสดงให้เห็นถึงความสนใจ ความรู้ หรือประสบการณ์ในด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมทางสังคมและเศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นหรือความสนใจในการให้บริการชุมชนอาสาสมัครหรือการให้คำปรึกษา

-มีความสนใจอย่างเต็มเปี่ยมในการเรียนรู้เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา และอาเซียนในฐานะพลเมืองในภูมิภาค

-เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในหลักสูตรอันเข้มข้น

-มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ทักษะความเป็นผู้นำและการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนของคุณ ประเทศ หรือภูมิภาคอาเซียน

 

ระยะเวลาของโครงการ:

-กำหนดส่ง :  วันอาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 11:59 น.

-ผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย : มีนาคม 2561

 

วิธีการสมัคร:

ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์

-กรอกใบสมัครที่ https://goo.gl/cuY4aU

-ใบ Transcripts สำหรับการศึกษาในใมหาวิทยาลัย และใบปริญญาในกรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

-จดหมายรับรองจากอาจารย์ (สำหรับระดับปริญญาตรี) หรือจากหัวหน้างานปัจจุบัน (สำหรับคนทำงานแล้ว)

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมเอกสารทั้ง 3 ฉบับนี้ไว้ในไฟล์ PDF เดียว

ขั้นตอนที่ 3 ส่งเข้ามาที่ https://goo.gl/ytUhpc

 

ปิดรับสมัคร:

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

 

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

yseali2018@gmail.com

 

ที่มา usembassy.gov

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ