McGill University มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ประเทศแคนาดา

มหาวิทยาลัยแมคกิลล์ ที่ประเทศแคนาดามีความยินดีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่สนใจเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ทางด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายหลักคือการต้องการพัฒนาปรับปรุงวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองดั้งเดิมในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้น เช่นการจัดการแหล่งน้ำ เป็นต้น

สำหรับมหาวิทยาลัยแมคกิลล์เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ในมอนทรีออล รัฐควิเบก นอกจากนี้ในปี 2007 ยังติดอันดับ 12 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษานี้สำหรับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโทและปริญญาเอก

สาขา Community-based Participatory Modelling คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีคะแนนสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ 3.6 เป็นต้นไป (ทั้งป.ตรี หรือ ป.โท)

-มีประสบการณ์ด้าน วิศวกรรมการเกษตร วิศวกรรมโยธา สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรน้ำ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความส่วนใจในงานการมีส่วนร่วมของชุมชน

-มีความชำนาญหรือต้องการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม Python สำหรับการเขียนโปรแกรมทางด้านวิทยาศาสตร์และการจัดการข้อมูล

-มีทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และมีผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

-ความสามารถทางภาษา : ในระหว่างที่เริ่มต้นศึกษาด้านปริญญาโทหรือปริญญาเอก นักศึกษาจะต้องสามารถสื่อสารได้อย่างน้อยหนึ่งภาษาจากทางเว็บไซต์ที่เลือกเรียน และจัดการประชุมกลุ่มพร้อมทั้งเขียนรายงานเป็นภาษาที่เลือกเรียน

-ผู้สมัครสามารถทำงานได้ทั้งอิสระและในฐานะของสมาชิกทีมวิจัยสหวิชาชีพ

-ถ้ามีความรู้ด้านการทำงานของซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครผ่านอีเมลล์

-ผู้สมัครสามารถส่งอีเมลถึง Dr. Muhammad Baig และ Mr. Julien Malard (muhammad.baig-at-mail.mcgill.ca และ julien.malard-at-mail.mcgill.ca) พร้อมข้อมูลต่อไปนี้

-เกรดเฉลี่ยสะสม (ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท)

-รายละเอียดของ CV

-ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่คิดว่าตัวเองมีความเหมาะสมตามข้อกำหนด เฉพาะผู้สมัครที่มีข้อมูลทั้งสามรายการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้นจะได้รับการพิจารณา

เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นจะได้รับการติดต่อกลับ

 

ปิดรับสมัคร:

10 พฤศจิกายน 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mcgill.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ