โครงการผู้นำเยาวชนระดับโลกของ MCW ปี 2019 ที่ USA สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด+ตั๋วเครื่องบิน

MCW GLOBAL YOUNG LEADERS ACCESS PROGRAM 2019 คือโครงการที่ช่วยเตรียมผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 26 ปี ให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกกับชุมชนของตนเอง

โครงการนี้ประกอบไปด้วย 3 หลักสูตรคือ Summer Retreat (หลักสูตรช่วงฤดูร้อน) , Vision Planning: Project Development (การวางแผนวิสัยทัศน์: การพัฒนาโครงการ) และ Alumni Mentorship and Ongoing Support (การให้คำปรึกษาของศิษย์เก่าและการสนับสนุนที่กำลังดำเนินการอยู่)

ทั้งสามส่วนนี้คือกระบวนการที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดไปสู่การเป็นผู้นำในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาชุมชนให้ดีมากยิ่งขึ้น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

MCW Global จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการรวมทั้งตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายในช่วงฤดูร้อน (23 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2019) รวมทั้งที่พักอาศัย ค่าเดินทางไป-กลับ จากสถานที่จัดกิจกรรม อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น และค่าอาหาร

 

ระดับการศึกษา:

ผู้นำเยาวชนจากทั่วโลก ที่มีอายุระหว่าง 18 – 26 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุระหว่าง 18 – 26 ปี

– สามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อชุมชนของตนเองได้

– สามารถระบุปัญหาในชุมชนของตนเองเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้

– มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– สามารถเข้าถึงอีเมลและอินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อกับทีมงาน MCW Global Team และ Young Leaders Program ตลอดระยะเวลาของโครงการได้ (1 ปี)

– ได้รับอนุญาตวีซ่าและสามารถเดินทางได้อย่างถูกต้อง

– ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของผู้นำเยาวชน (เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากโครงการ)

– สามารถเข้าร่วมตามเงื่อนไขอื่นๆ ของโครงการได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

2 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ