ทุนเต็มจำนวนในระดับป.ตรี ทุกสาขา เรียนต่อที่ Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา

Vanderbilt University มหาวิทยาลัยในแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาทั้งชาวอเมริกัน และชาวต่างชาติ

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถต่ออายุทุนได้ในปีถัดไป หากนักศึกษามีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกรด 3

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS หรือ PTE Academic

 

วิธีการสมัคร:

แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.vanderbilt.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ