ทุนฝึกงานด้านมีเดียกับโครงการ GLOBAL LEADERSHIP FORUM รับเงินเดือน 500 USD

Media Intern เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระยะสั้นของ UWC-USA: Global Leadership Forum ที่จะมีขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ด้วยโอกาสพิเศษที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเยาวชนต่างชาติในภูมิทัศน์ที่น่าทึ่งและสวยงามขณะที่จัดการกับปัญหาที่มีความหมาย

ผู้ที่ได้คัดเลือกจะได้ทำงานร่วมกับผู้อำนวยการ GLF เพื่อจัดทำเอกสารเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ของโปรแกรมฤดูร้อนปี 2019 ของ GLF และปฏิบัติภารกิจรวมถึงค่านิยมหลักของ UWC

นอกจากนี้ ยังจะได้มีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกระหว่างผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าที่ Media Interns ร่วมกันพัฒนาห้องสมุดสื่อดิจิทัลและการตลาดสำหรับโปรแกรมและเว็บไซต์รวมถึงช่วยเหลือผู้เข้าร่วม GLF ในการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการชุมชน

 

 

การสนับสนุน:

– ที่พักและอาหาร

– การขนส่งระหว่างเข้าร่วมโครงการ GLF

– ประกันสุขภาพชั่วคราว (สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

– เงินเดือน 500 USD/เดือน (ประมาณ 15,800 บาท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม

– มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างยอดเยี่ยม

– มีความยืดหยุ่น มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้

– ยอมรับและเคารพความหลากหลายของชุมชน

– มีทักษะด้านภาษาอย่างน้อย 2 ภาษา หนึ่งในนั้นต้องเป็นภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารที่ระบุไปยัง Jason Brewer, GLF Director ที่อีเมล jason.brewer@uwc-usa.org

*ดูเอกสารที่จำเป็นได้ในเว็บไซต์ของโครงการ

 

ปิดรับสมัคร:

3 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ