ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 ชิงเงินรางวัลรวม 320,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน

กลับมาอีกครั้ง กับเวทีการประกวดที่ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจและเกษตรกรรมของชาวไทย ร่วมถึงได้ประลองไอเดียของคนรุ่นใหม่!!

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอุตสาหกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 : Rice Innovation Awards 2019 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 320,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน

การประกวดในครั้งเกิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทย ทั้งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต โดยการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและพัฒนาความใฝ่รู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับข้าวไทย รวมถึงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องผู้ค้นคิดและผลักดันนวัตกรรมข้าวไทยจนบรรลุผล

 

 

ประเภทผู้สมัคร :

– กลุ่มอุตสาหกรรม : ผู้สมัครเป็นผู้ประกอบเอกชน หรือมาจากองค์กรภาครัฐระดับชาติ หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

– กลุ่มวิสาหกิจชุมชน : ผู้สมัครที่ไม่อยู่ในกลุ่มแรก

 

ระยะเวลาการดำเนินงาน:

– ปิดรับสมัคร : 31 กรกฎาคม 2562

– ตัดสินผลงาน : 15 กันยายน 2562

– พิธีมอบรางวัล : 5 ตุลาคม 2562

 

การส่งผลงาน:

– ส่งผลงาน พร้อมใบสมัครและเอกสารประกอบ มายัง

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

รางวัลการประกวด:

กลุ่มอุตสาหกรรม

– รางวัลที่ 1 80,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน

– รางวัลที่ 2 40,000 บาท

– รางวัลที่ 3 20,000 บาท

– รางวัลชมเชย 10,000 บาท (2 รางวัล)

 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

– รางวัลที่ 1 80,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน

– รางวัลที่ 2 40,000 บาท

– รางวัลที่ 3 20,000 บาท

– รางวัลชมเชย 10,000 บาท (2 รางวัล)

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทรศัพท์ 02-942-7620 / 02-942-7626

– โทรสาร 02-942-7621

– E-mail:ricefoundthailand@yahoo.com

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ