สมัครด่วน!! ทุน KNB จากรัฐบาลอินโดนีเซีย เรียนต่อปริญญาโท ประจำปี 2019

รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับทุน “Kemitraan Negara Bekembang (KNB) Scholarship” ซึ่งเป็นทุนสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2019 ซึ่งการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรนั้นจะเป็นภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายเมื่อแรกถึง (Settlement Allowance) มูลค่า 1,250,000 รูเปียห์ (ประมาณ 2,700 บาท)

2. ค่าครองชีพระหว่างศึกษาต่อมูลค่า 2,550,000 รูเปียห์ต่อเดือน (ประมาณ 5,600 บาท)

3. ค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยมูลค่า 400,000 รูเปียห์ต่อเดือน (ประมาณ 880 บาท)

4. ค่าหนังสือเรียนมูลค่า 400,000 รูเปียห์ต่อเดือน (ประมาณ 880 บาท)

5. ค่าประกันสุขภาพวงเงินสูงสุดมูลค่า 200,000 รูเปียห์ต่อเดือน (ประมาณ 440 บาท)

6. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ (ชั้นประหยัด) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศอินโดนีเซียไปจนถึงมหาวิทยาลัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี) ในสาขาวิชาต่อไปนี้

Humanities

1. Literary studies

2. Linguistics

3. History

4. Philosophy

5. Anthropology

6. Cultural studies

Engineering

1. Chemical Engineering

2. Civil Engineering

3. Architectural Engineering

4. Electrical Engineering

5. Naval Architect & Marine Engineering

6. Geological Engineering

7. Informatics Engineering

8. Environmental

9. Engineering

10. Mechanical Engineering

Sciences

1. Biology

2. Physics

3. Geography

4. Chemistry

5. Remote Sensing

6. Computer

7. Mathematics

8. Statistics

9. Environmental Sciences

10. Public Health

11. Sports sciences

12. Pharmacy Studies

13. Nursing

Social Sciences

1. Public Administration

2. Political Science

3. Sociology

4. Psychology

5. Law

6. Economics/Development Study

7. Communication & Media

8. Studies

9. International Relations

10. Accounting

11. Management

12. Community Empowerment

Education

1. Indonesian Education

2. Educational Science

3. Social Science Education

4. Natural Science Education

5. Primary School Teacher Education

6. Out of School Education/ Informal Education

7. Applied Linguistics

8. History Education

9. Instructional Education

10. Educational Management

11. Educational Research & Evaluation

12. Vocational & Technology Education

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุไม่เกิน 35 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

3. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน

4. ก่อนเดินทางมาประเทศอินโดนีเซีย ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเซ็น Statement Letter and Scholarship Agreement ที่เขียนขึ้นโดย KNB Scholarship ให้เรียบร้อย

5. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนสอบ TOEFL 500 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ www.knb.ristekdikti.go.id

 

ปิดรับสมัคร:

12 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.knb.ristekdikti.go.id

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ