เตรียมตัวให้พร้อม!! Mext Scholarship ทุนนักศึกษาวิจัยที่ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้!!

เตรียมตัวไว้ให้ดี!! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่ทุกคนรอคอยกำลังจะเปิดรับสมัครแล้ว!! สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครชาวไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น

โดยทุนที่จะเปิดรับสมัครในวันที่ 3 สิงหาคมนี้คือทุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) เพื่อไปศึกษาในระดับนักศึกษาวิจัย ที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุนนั้นตั้งแต่ 1 ปี – 2 ปี ติดตามรายละเอียดกันได้เลย!!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาเดิมหรือเกี่ยวข้องกับที่ผู้สมัครจบปริญญาตรี/โทมา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ถือสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับอายุวันที่ 1 เมษายนปีถัดไป)

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในสิงหาคมปีถัดไป

– หากศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมี GPA สะสมไม่ต่ำกว่า 3.25+ (กรณี GPA สะสมระหว่าง 2.80 – 3.24 มีสิทธิ์สมัครได้ หากยื่นผลสอบ JLPT หรือ EJU อย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่กำหนด)

– หากศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องมี GPA สะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และไม่ต่ำกว่า 2.80 ในระดับปริญญาตรี

– ผลสอบ JLPT และ EJU ภายใน 2 ปีเท่านั้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสมัคร:

รอติดตามรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร:

ประกาศรับสมัครในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

th.emb-japan

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ