สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครตำแหน่ง “พนักงานประชาสัมพันธ์”

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ “พนักงานประชาสัมพันธ์”

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

2. การศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นเทียบเท่า

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office (Word, Excel)

4. มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

5. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการต้อนรับและประชาสัมพันธ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดวิธีการสมัครงาน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

20 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ