UTRIP ทุนฝึกงานเต็มจำนวนระดับป.ตรี ด้านคณะวิทยาศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครอีกแล้วกับทุนฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น กับโครงการ UTRIP Summer Internship in Japan 2020 พร้อมทุนเต็มจำนวนให้นักศึกษาที่สนใจฝึกงานที่ School of Science University of Tokyo

โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

– ที่พัก

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบสาขาวิชาและหัวข้อที่สนใจได้ ที่นี่

 

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ:

6 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2020

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

– เรียนอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ฟิสิกส์, ดาราศาสตร์, โลกและวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์, เคมี หรือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ตอบคำถามที่ทางโครงการกำหนดไว้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

– ทรานสคริปท์

– Resume / CV

– ใบรับรองผลทางภาษาอังกฤษ

– Recommendation Letters

 

วิธีการสมัคร:

อัปโหลดเอกสารทางออนไลน์ และสมัครได้ที่ adm.s.u-tokyo.ac

 

ปิดรับสมัคร:

10 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.s.u-tokyo.ac.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ