สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานฯ สมัครได้แล้ววันนี้

โอกาสดีสำหรับผู้ที่อยากร่วมงานกับกระทรวงการต่างประเทศมาถึงแล้ว ขณะนี้กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อทำการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ‘เจ้าหน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้’

 

ตำแหน่ง:

-เจ้าหน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา

-เงินเดือน 15,000 บาท

 

คุณสมบัติ:

-อายุไม่เกิน 30 ปี

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

-มีความสามารถและสนใจในการค้นคว้าวิจัยข้อมูล รวมถึงการประสานงาน

-ใช้โปรแกรม MS Word ได้ในระดับดีมาก

-หากมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ กฎหมายระหว่างประเทศ หรือตะวันออกกลางศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-หากมีประสบการณ์บริหารจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณษเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

17 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ