Kavli IPMU มอบทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ทำการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น

“Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe” (Kavli IPMU) ที่ University of Tokyo จัดมอบทุนวิจัยหลังปริญญาเอก สำหรับปีการศึกษา 2019 โดยทำการวิจัยและศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

Kovli มอบทุนวิจัยหลังปริญญาเอกเป็นเวลา 3 ปี พร้อมทั้งเงินเดือนที่ใกล้เคียงกับสถาบันอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยหลังปริญญาเอก ในสาขาต่อไปนี้:

-ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ รวมถึงพีชคณิต การวิเคราะห์ เรขาคณิต และสถิติ

-ฟิสิกส์ทฤษฎี ดาราศาสตร์ จักรวาลวิทยา ทฤษฎีสตริง และ physical mathematics

-จักรวาลทางสถิติและการคำนวณ รวมถึงโอกาสในการศึกษาชุดข้อมูลจากการสำรวจ Subaru Wide Field Survey

-การทดลองด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์ และจักรวาลวิทยา นอกจากนี้ยังมีสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-Kavli กำลังมองหาผู้สมัครที่มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการจำเป็นต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

-ผู้สมัครควรยื่นประวัติส่วนตัว (CV) พร้อมด้วยที่อยู่ อีเมล และสัญชาติ ส่งก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2018

แบบฟอร์มใบสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ipmu.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ