โอกาสฝึกงานกับ Microsoft สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกใน USA ปี 2018

บริษัท Microsoft เสนอโอกาสในการฝึกงานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก และผู้สำเร็จการศึกษาล่าสุด ในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการจัดการโครงการ

นักศึกษาฝึกงานต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยมีภาคการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษา / ไตรมาสที่เหลือหลังจากการฝึกงาน

วิศวกรซอฟต์แวร์ของ Microsoft ชื่นชอบการสร้างเทคโนโลยีที่ทำให้โลกนี้กลายเป็นสถานที่ที่ดีกว่า

ที่ Microsoft คุณจะร่วมมือกับผู้อื่นในการแก้ปัญหา และสร้างบริการรวมถึงอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก ความพยายามของคุณในการออกแบบการพัฒนาและการทดสอบแอพพลิเคชันยุคอนาคตจะส่งผลต่อผู้คนนับล้าน

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

คุณสามารถเข้าร่วมหลักสูตรฝึกงาน โดยเลือกมุ่งเน้นตามความสนใจได้ดังนี้

 

– Program Manager

– Software Engineer

*หมายเหตุ: นี่เป็นการฝึกงานที่ไม่มีค่าตอบแทนให้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

Program Manager

– กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา / ไตรมาสที่เหลือหลังจากการฝึกงาน

– มีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งถึงสองปี ในการใช้โปรแกรม C + +, Java หรือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์บางอย่างในการสร้างซอฟต์แวร์นอกเหนือจากในห้องเรียนเช่น การฝึกงาน หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ

– มีความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อการใช้รหัส และประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

– แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการกำหนดคุณลักษณะการออกแบบและความเป็นไปได้

– สามารถทำความคุ้นเคยกับการจัดการตารางงานโครงการที่ซับซ้อน และการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มได้

– แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประมาณเวลาในการพัฒนา และความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง

– มีทักษะการสื่อสารทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและคำพูดได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความปรารถนาที่จะสร้างวัฒนธรรมของทีมแบบเปิดและทำงานร่วมกัน

– มีทักษะในการเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้ง

 

Software Engineer

– กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา / ไตรมาสที่เหลือหลังจากการฝึกงาน

– มีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งถึงสองปี ในการใช้โปรแกรม C + +, Java หรือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

– มีความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกอริทึมโครงสร้างข้อมูล และปัจจัยด้านสถาปัตยกรรมระบบอื่นๆ ที่มีผลต่อคุณภาพของโค้ดประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

– มีประสบการณ์ในการสร้างซอฟต์แวร์นอกห้องเรียน เช่น การฝึกงานการทำโครงงาน hackathon โครงการวิจัยหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

– สามารถแสดงทักษะในการจัดการเวลาและการทำโครงการซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมของทีมได้

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร

 

หมดเขตรับสมัคร:

ติดต่อไปยังองค์กร

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ