เปิดรับสมัคร ฝึกงานด้านปกป้องและช่วยเหลือผู้ลี้ภัย กับองค์การระหว่างประเทศ มีเบี้ยเลี้ยงให้ หมดเขต 7 ก.พ.

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่อยากฝึกฝนประสบการณ์ภาคสนาม นี่คือโอกาสแห่งการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรระดับนานาชาติ!!

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration หรือ IOM) ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในด้านการปกป้องและช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ประจำศูนย์ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

 

รายละเอียดและขอบเขตการทำงาน:

– รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการปกป้องผู้ลี้ภัย รวมถึงการป้องกัน ความช่วยเหลือโดยตรง เกี่ยวกับการส่งตัวกลับโดยสมัครใจ การเคลื่อนย้าย การกักกัน และวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

– สนับสนุนการทำงานของโครงการและช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ:

กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหรือพึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัย

 

รายละเอียดการฝึกงาน:

– สถานที่ฝึกงาน : กรุงเทพมหานคร

– ระยะเวลาฝึกงาน : 6 เดือน

– มีเบี้ยเลี้ยงให้

 

วิธีสมัคร:

ส่ง cover letter ระบุวันว่าง + CV + Personal History Form และตัวอย่างงานเขียน 2-3 ชิ้น และระบุ code: ROBKK-CFA 2021-011 ตามด้วยชื่อและนามสกุลและเวลาที่ว่าง ไว้ที่หัวข้ออีเมล และส่งอีเมลทั้งหมดไปที่ ROBangkokHR@iom.int

 

หมดเขตรับสมัคร:

7 กุมภาพันธ์ 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Migration Protection and Assistance Unit – MPA

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ