สาระน่ารู้ Million / Billion / Trillion จนถึง Centillion มีค่ามหาศาลขนาดไหนกันนะ!?

สำหรับใครที่เคยอ่านบทความ หนังสือ หรืออ่านเจอในข่าวภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตัวเลขจำนวนมากๆ อย่างเช่น Million, Billion หรือ Trillion แล้วไม่รู้ว่าคำเหล่านี้มีค่ามากขนาดไหน แล้วคำเล่านี้มีเลขศูนย์ตามมาอีกกี่ตัว วันนี้เราจะมาช่วยอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจมากขึ้น

แถมด้วยการสอดแทรกความรู้เรื่องตัวเลขว่า หากตัวเลขมีค่ามากถึงขนาดต้องใช้คำว่า Centillion จะต้องเติมศูนย์ต่อท้ายไปอีกกี่ตัว

 

 

1. Ten (10) -สิบ

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย-1 ตัว

 

2. Hundred (100) – หนึ่งร้อย

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 2 ตัว

 

3. Thousand (1,000) – หนึ่งพัน

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 3 ตัว

 

4. Ten thousand (10,000) -หนึ่งหมื่น

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 4 ตัว

 

5. Hundred thousand (100,000) – หนึ่งแสน

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 5 ตัว

 

6. Million (1,000,000) – หนึ่งล้าน

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 6 ตัว

 

7. Billion (1,000,000,000) – หนึ่งพันล้าน

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย-9 ตัว

 

8. Trillion (1,000,000,000,000) – 1 ล้านล้าน

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 12 ตัว

 

9. Quadrillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 15 ตัว

 

10. Quintillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 18 ตัว

 

11. Sextillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 21 ตัว

 

12. Septillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 24 ตัว

 

13. Octillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 27 ตัว

 

14. Nonillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 30 ตัว

 

15. Decillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 33 ตัว

 

16. Undecillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 36 ตัว

 

17. Duodecillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 39 ตัว

 

18. Tredecillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 42 ตัว

 

19. Quatttuor-decillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 45 ตัว

 

20. Quindecillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 48 ตัว

 

21. Sexdecillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 51 ตัว

 

22. Septen-decillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 54 ตัว

 

23. Octodecillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 57 ตัว

 

24. Novemdecillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 60 ตัว

 

25. Vigintillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 63 ตัว

 

26. Centillion

จำนวนเลขศูนย์ต่อท้าย- 303 ตัว

 

ที่มา:  thoughtco

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ