กรมทรัพยากรธรณี เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 29 อัตรา หมดเขต 25 ก.พ. 63

สำหรับใครที่กำลังรอโอกาสร่วมงานกับหน่วยงานราชการ เชิญทางนี้!! กรมทรัพยากรธรณีประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยในครั้งนี้จะเปิดรับทั้งสิ้น 29 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ:

1. พนักงานพิพิธภัณฑ์

– ค่าตอบแทนต่อเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 หรือตอนปลาย ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

– ค่าตอบแทนต่อเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี

 

3. ช่างไฟฟ้า

– ค่าตอบแทนต่อเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

4. ช่างก่อสร้าง

– ค่าตอบแทนต่อเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาก่อสร้าง

 

5. ช่างศิลป์

– ค่าตอบแทนต่อเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาศิลปกรรม

 

6. นายช่างก่อสร้าง

– ค่าตอบแทนต่อเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สำรวจ ก่อสร้าง

 

7. นายช่างศิลป์

– ค่าตอบแทนต่อเดือน 13,800 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

 

8. นักธรณีวิทยา

– ค่าตอบแทนต่อเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 19 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี

 

9. นักวิชาการทรัพยากรธรณี

– ค่าตอบแทนต่อเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

 

10. ภัณฑารักษ์

– ค่าตอบแทนต่อเดือน 18,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

 

การรับสมัครสอบ:

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2563ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ