กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว อัตราจ้างรวม 10,000 บาท

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะได้ทำงานที่โรงพยาบาลภูมิพลอุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ปฏิบัติงานที่กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

ตำแหน่ง:

พนักงานบริการ ระดับบริการ 1 โรงพยาบาลภูมิพลอุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ (ปฏิบัติงานที่ กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ)

 

อัตราค่าจ้าง:

เดือนละ 8,690 และรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,310 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น หรือตอนปลาย (สายสามัญ) หรือเทียบเท่า

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

– กรณีเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– มีสัญชาติไทย

 

หลักฐานการสมัคร:

– บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดาของผู้สมัคร พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ

 

สถานที่รับสมัคร:

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2534 2570 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

 

การแต่งกาย:

– แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะโดยเด็ดขาด

– สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น

 

หมดเขตรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

โทร. 0 2534 2570

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ