กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครงาน 14,510 อัตรา รอบสมัครเดือนกันยายนนี้

ข่าวดี! สำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมงานกับหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรับสมัครที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้!!

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครงาน จำนวน 14,510 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ณ อปท. หรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 14,510 อัตรา โดยกรมการปกครอง

 

รายละเอียด:

– ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน : พื้นที่ 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา

– รับสมัครภายในเดือนกันยายน 2563

– สถานที่รับสมัครที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่พักอาศัย

 

คุณสมบัติ:

– มีสัญชาติไทย

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ทุกสาขา)

– มีชื่อในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎรในตำบล อำเภอนั้น

– ลักษณะงาน เก็บข้อมูล (แบบรายเดือน จำนวน 12 เดือน) ภายใต้โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (One Plan)

 

ผู้ที่สนใจอย่ารอช้า เตรียมตัวให้พร้อมแล้วสมัครกันได้เลยภายในเดือนกันยายนนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือเพจกรมการปกครอง Fanpage กรมการปกครอง fanpage

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ