ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับป.ตรี – ป.เอก ที่ Sabancı University ประเทศตุรกี

ขณะนี้มหาวิทยาลัยที่ประเทศตุรกีอย่าง Sabancı University ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อรับทุนเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

Sabanci University ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยอันดับหนึ่งในประเทศตุรกี โดยทุนการศึกษานั้นเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– มีผลคะแนน GAT หรือ Professional and Academic Aptitude Test หรือ คะแนน ONET เฉลี่ยขั้นต่ำอย่างน้อย 70%

– มีผลคะแนน Certificate of Secondary Education / Maw 6 ขั้นต่ำอย่างน้อย 70 จาก 100 หรือ 3 จาก 4 = B

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ระดับปริญญาตรี: 28 สิงหาคม 2020

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก: 18 สิงหาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sabanciuniv

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ