ทุนระดับป.ตรี ด้านการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองที่ National Taiwan Normal University

ข่าวดี! National Taiwan Normal University กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ พร้อมมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาตินั่นคือทุน NTNU International Students Scholarship

โดยเป็นทุนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง เพื่อเปิดภาคเรียนในเดือนกันยายน 2021 อีกทั้งยังสามารถใช้ผลคะแนน HSK สมัครได้ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษายกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับแต่ละภาคการศึกษา เป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาต่อที่ NTNU ในฐานะนักศึกษาเป็นครั้งแรก ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

– ผู้สมัครต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันใดๆ จากทางรัฐบาลไต้หวัน

– ผู้สมัครต้องจบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ประกาศนียบัตรมัธยมปลาย

– ผลสอบ HSK ตามที่ทางโครงการกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาใหม่จะต้องสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาในขณะที่สมัครเข้าเรียนที่ NTNU ผ่านช่องทางสมัครนักศึกษานานาชาติเพื่อรับทุนการศึกษานี้ โดยสามารถสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

16 พฤศจิกายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ntnu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ